Traduceri tehnice

limbi_traducere_steaguri

Traducerile tehnice presupun aptitudinile unui profesionist specializat în domeniul din care se efectuează traducerea. Foarte mulţi traducători tehnici au la bază o pregătire de inginer sau de oameni de ştiinţă. Desigur, cunoştinţele tehnice nu sunt de ajuns pentru o traducere de calitate. Ele trebuie să fie dublate de o excelentă cunoaştere a limbilor din şi în care se efectuează traducerea şi de aptitudinea de a se exprima în scris în limba ţintă, pentru a reda conţinutul tehnic cu claritate şi precizie.

Traducătorii noştri tehnici combină expertiza în domeniu cu aptitudinile excepţionale de traducere pentru a servi nevoile dumneavoastră.
Traducerile noastre tehnice se impun prin acurateţea, experienţa profesională şi respectarea formatului acestora.


– Manuale de utilizare şi întreţinere
– Specificaţii tehnice
– Ghiduri de instalare a echipamentelor
– Cataloage cu produse tehnice
– Localizări software
– Caiete de sarcini
– Proiecte
– Studii de fezabilitate
– Documente de ajutorare
– Componente hardware
– Interfaţa cu utilizatorului

– construcţii civile şi industriale
– electronică
– electrotehnică
– inginerie electrică
– conservarea energiei
– hidraulică
– inginerie mecanică
– echipamente medicale
– telecomunicaţii şi IT
– aplicaţii soft
– materiale de construcţii
– industria petrolieră
– industria chimică
– medicină și produse farmaceutice