Tag: traduceri legalizate

traduceri_juridice
Posted on / by victor / in Traduceri

Traduceri legalizate

Pentru a veni în sprijinul clienților noștri, oferim servicii de traduceri legalizate pentru documente oficiale și personale.

Orice traducere trebuie mai întâi autorizată, adică traducătorul autorizat trebuie să aplice ștampila și semnatura pe documentul tradus. Astfel, traducerea este certificată de către traducător. Apoi, în cazul unei traduceri legalizate, semnătura traducătorului este legalizată notarial.

Pot fi legalizate doar traduceri ale documentelor oficiale, pe suport de hârtie, adică documente emise de instituții ale statului, societăți, avocați sau notari, având ștampila și semnătura autorității emitente. Procesul de legalizare a traducerilor verifică autenticitatea semnăturii și ștampilei traducătorului de pe un document tradus. Prin procesul de legalizare a traducerii, nu se verifică sau certifică dacă documentul este corect si complet sub aspectul conținutului și nici nu se produce o aprobare a conținutului documentului tradus de către notarul care face legalizarea.

Foarte important de reținut: conform cerintelor Camerei Notarilor, nu se pot efectua traduceri legalizate decât pentru documente prezentate în original (o copie a originalului va fi atașată la traducerea care rămâne în arhiva biroului notarial). Pentru mai multă eficiență și promptitudine, puteți trimite documentele scanate pe e-mail sau prin fax și puteti prezenta originalul în momentul ridicării.

În cazul în care doriți o traducere legalizată urgentă, pe lângă timpul necesar traducerii trebuie luat în considerare și orarul birourilor notariale. Prin urmare, termenul de predare pentru asemenea comenzi va fi anunțat la momentul plasării comenzii.