Crearea glosarelor terminologice

glosare_terminologice

O etapă importantă din procedura noastră de lucru este crearea de glosare terminologice relevante pentru domeniul dvs. de activitate. Odată cu apariția de noi produse, terminologiile tehnice standard se modifică. Îmbogățirea termenilor deja existenți cu alte sensuri sau crearea de noi termeni presupune desigur comunicarea cu experții din domeniul de activitate respectiv.