Author: victor

Posted on / by victor / in Traduceri

Traduceri chineză

Aveți documente de tradus din chineză? Vă putem ajuta!

Oferim, cu o deosebită seriozitate și promptitudine, traduceri din chineză realizate de către traducători autorizați de către Ministerul Justitiei cu o mare experiență.

Posted on / by victor / in Traduceri

Traduceri lituaniană

Aveți documente de tradus din lituaniană? Vă putem ajuta!

Ai nevoie de traducator pe lituaniana? Greu de gasit….Dar nu imposibil!!!
Suntem aici cu servicii prompte de traducere pentru orice tip de documente …

Posted on / by victor / in Traduceri

Interpretariat consecutiv

Avem interpreți cu experiență care vă pot facilita drumul pentru un succes garantat!

Aveți nevoie de prezența unui traducător autorizat la un birou notarial pentru declarații, împuterniciri, procuri sau la oficiul stării civile pentru tineri căsătoriți, pentru obținerea permisului de ședere?
Noi vă oferim experții care vă asigură asistența de care aveți nevoie!

traduceri_juridice
Posted on / by victor / in Traduceri

Traduceri legalizate

Pentru a veni în sprijinul clienților noștri, oferim servicii de traduceri legalizate pentru documente oficiale și personale.

Orice traducere trebuie mai întâi autorizată, adică traducătorul autorizat trebuie să aplice ștampila și semnatura pe documentul tradus. Astfel, traducerea este certificată de către traducător. Apoi, în cazul unei traduceri legalizate, semnătura traducătorului este legalizată notarial.

Pot fi legalizate doar traduceri ale documentelor oficiale, pe suport de hârtie, adică documente emise de instituții ale statului, societăți, avocați sau notari, având ștampila și semnătura autorității emitente. Procesul de legalizare a traducerilor verifică autenticitatea semnăturii și ștampilei traducătorului de pe un document tradus. Prin procesul de legalizare a traducerii, nu se verifică sau certifică dacă documentul este corect si complet sub aspectul conținutului și nici nu se produce o aprobare a conținutului documentului tradus de către notarul care face legalizarea.

Foarte important de reținut: conform cerintelor Camerei Notarilor, nu se pot efectua traduceri legalizate decât pentru documente prezentate în original (o copie a originalului va fi atașată la traducerea care rămâne în arhiva biroului notarial). Pentru mai multă eficiență și promptitudine, puteți trimite documentele scanate pe e-mail sau prin fax și puteti prezenta originalul în momentul ridicării.

În cazul în care doriți o traducere legalizată urgentă, pe lângă timpul necesar traducerii trebuie luat în considerare și orarul birourilor notariale. Prin urmare, termenul de predare pentru asemenea comenzi va fi anunțat la momentul plasării comenzii.

traduceri-legalizate
Posted on / by victor / in Traduceri

Traduceri juridice

Considerăm că traducerile juridice sunt cele mai importante. Imaginați-vă ce riscuri implică traducerea incorectă a unui contract, a unui angajament sau a unei oferte financiare. Din acest motiv ne bazăm pe traducători experimentați în domeniul juridic!

Traducem documente: contracte de orice tip, plângeri, reclamații, acțiuni în instanță, sentințe și alte acte procedurale, in orice limbă de circulație internațională.

Clienți importanți ne-au ales pentru a le traduce documentația necesară participării la procedurile de licitații organizate de autorități publice din România.
Ne-am luat față de aceștia un angajament important, având în același timp o mare responsabilitate cu privire la calitatea, eficiența și rapiditatea predării documentelor.

Realizăm traduceri juridice din engleză, spaniolă, italiană, franceză, germană, etc.

limbi_traducere_steaguri
Posted on / by victor / in Traduceri

Traduceri tehnice

Traducerile tehnice presupun aptitudinile unui profesionist specializat în domeniul din care se efectuează traducerea. Foarte mulţi traducători tehnici au la bază o pregătire de inginer sau de oameni de ştiinţă. Desigur, cunoştinţele tehnice nu sunt de ajuns pentru o traducere de calitate. Ele trebuie să fie dublate de o excelentă cunoaştere a limbilor din şi în care se efectuează traducerea şi de aptitudinea de a se exprima în scris în limba ţintă, pentru a reda conţinutul tehnic cu claritate şi precizie.

Traducătorii noştri tehnici combină expertiza în domeniu cu aptitudinile excepţionale de traducere pentru a servi nevoile dumneavoastră.
Traducerile noastre tehnice se impun prin acurateţea, experienţa profesională şi respectarea formatului acestora.


– Manuale de utilizare şi întreţinere
– Specificaţii tehnice
– Ghiduri de instalare a echipamentelor
– Cataloage cu produse tehnice
– Localizări software
– Caiete de sarcini
– Proiecte
– Studii de fezabilitate
– Documente de ajutorare
– Componente hardware
– Interfaţa cu utilizatorului

– construcţii civile şi industriale
– electronică
– electrotehnică
– inginerie electrică
– conservarea energiei
– hidraulică
– inginerie mecanică
– echipamente medicale
– telecomunicaţii şi IT
– aplicaţii soft
– materiale de construcţii
– industria petrolieră
– industria chimică
– medicină și produse farmaceutice

traducere-localizare-website
Posted on / by victor / in Traduceri

Traduceri website

Dezvoltarea rapidă a Internetului a oferit companiilor noi oportunități pentru a-și oferi și promova serviciile sau produsele.

Calea de a ajunge la clienții aflați la mari distanțe este acum ușor de parcurs, însă cu toate acestea, mulți dintre potențialii clienți sau parteneri au aptitudini limitate în ceea ce privește limbile străine.

Decizia de a construi un site multilingv este primul pas pentru ca informația pe care doriți să o transmiteți să ajungă și să fie înțeleasă de cât mai multe persoane interesate.

Serviciile de traduceri pentru website-uri oferite de către biroul nostru de traduceri nu sunt doar simple traduceri de texte. O întreagă echipă formată din specialiști contribuie la reproducerea, localizarea și traducerea unui website.

Serviciile de traduceri și localizare web sunt esențiale în contextul promovării site-ului și implicit a produselor dvs. Traducerea site-ului trebuie făcută cu profesionalism, întrucât acest lucru are un rol decisiv în plasarea site-ului dvs. în motoarele de cautare, lucru de care depinde succesul firmei dvs.

De ce este atât de important procesul de localizare website?

Vizitatorii unui website sunt de patru ori mai dispuși să cumpere și petrec de două ori mai mult timp pe o asemenea pagină, daca aceasta își prezintă conținutul în limba lor maternă.

Mai mult de 50% din căutările pe Google sunt efectuate în alte limbi decât limba engleză (în 2002 acest procent era mai mic de 30%). Mai mult de o treime din aceste căutări sunt efectuate într-o limbă europeană, alta decât limba engleză(Google, iunie 2003).

Un website tradus în engleză, spaniolă, franceză, germană, italiană, portugheză și japoneză poate fi accesibil pentru 93% din utilizatorii de internet.


Localizarea website-ului dumneavoastră este singura cale de urmat pentru a beneficia de boom-ul afacerilor influențate de internet la nivel global.

Localizarea este procesul de conversie a conținutului și a designului unui website într-o formă care este, din punct de vedere lingvistic și cultural, potrivită unei piețe străine. Website-ul dumneavostră trebuie să arate bine, să sune bine și să creeze o impresie bună.

O prezentare corectă a profilului și a serviciilor companiei dumneavostră într-un mediu multilingvistic, cum este Internetul, este crucială pentru succesul dvs la nivel global. Noi traducem mai mult decât cuvintele și propozițiile din site-ul dvs, traducem tonul general și mesajele cheie, în timp ce adaptăm orice referințe de ordin cultural. Vă putem face, de asemenea, recomandări pentru schimbarea unor imagini, acolo unde considerăm că este necesar.

traducere-urgent
Posted on / by victor / in Traduceri

Traduceri în regim de urgență

URGENT!

În regim normal, se preiau aproximativ 10 pagini / zi lucrătoare pentru primele două grupe de limbi și 3-5 pagini / zi lucrătoare pentru celelalte grupe de limbi străine.

Termenul de predare este stabilit de comun acord, iar durata medie necesară traducerii este de 24 de ore. Totuși, în cazul în care se necesită o traducere în regim de urgență, se va aplica o majorare de 30% față de prețul obișnuit. Se aplică de asemenea o majorare de preț pentru documentele cu grad ridicat de dificultate sporit.

harta-turcia-obiective-turistice
Posted on / by victor / in Traduceri

Procură împuternicire auto Turcia

Ultimul lucru pe care îl dorești când pleci în Turcia este să ai probleme atunci când treci granița cu o mașină care nu este proprietate personală.

Există o abundență de informații în ce privește aceste acte și noi vă asigurăm că vom rezolva urgent lucrul cel mai important: trecerea în deplină legalitate a frontierei cu Turcia.

Informațiile se referă la termeni juridici care poate nu vi se par foarte familiari, cum ar fi data certă, supralegalizarea de acte, apostilare la ambasadă etc, însă noi vom rezolva toate aceste dileme profesionist și într-un timp cât mai scurt.

OPȚIUNEA I

FORMALITĂȚI SIMPLIFICATE, AGREATE DE AUTORITĂȚILE VAMALE DIN TURCIA - LEGALIZARE CONSULARĂ
 • Cost total 250 lei (tva inclus)
 • Cel mai scurt termen de predare: 3 zile lucratoare
 • Traducere autorizată a întregului document și legalizarea traducerii la CONSULATUL TURCIEI de la București

OPȚIUNEA II

FORMALITĂȚI CONFORM CERINȚELOR MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE _______________
 • Cost total: 70 lei / pag (2000 caractere) + 50 lei legalizarea + 120 lei apostila
 • Cel mai scurt timp de predare: 2 -3 zile lucratoare
 • Traducere autorizata în limba turcă a întregului document (procura, inclusiv încheierea notarului public), legalizarea notarială a traducerii, apostilare la Camera Notarilor Publici.

NU trebuie sa vă deplasați dumneavoastră!!!
Avem nevoie de actul scanat pe care ni-l puteți trimite prin email, restul amănuntelor de care avem nevoie le putem stabili prin telefon odată cu formalitățile de plată și livrare.
Documentele pot fi livrate și prin curier rapid la solicitarea dvs.

INFORMARE:

Deoarece costurile necesare pentru îndeplinirea formalităților cerute de Ministerul de Externe sunt mai mari, se poate alege și varianta unei simple legalizări a traducerii prin CONSULATUL TURCIEI, aceasta fiind o metodă folosită în mod uzual, de asemenea acceptată de vameșii turci.

Mai jos găsiți:

 

pentru maşina care este proprietate

PERSOANĂ JURIDICĂ.

pentru maşina care este proprietate

PERSOANĂ FIZICĂ.

apostilari
Posted on / by victor / in Traduceri

Apostilări

Apostila (sau apostilarea) este o procedură impusă de legislația unor state, pentru recunoașterea documentelor eliberate în strainătate. Ambele proceduri reprezintă o confirmare a autenticității ștampilelor și semnăturilor precedente aplicate pe documentele eliberate într-un stat care urmează a fi utilizate în alta țară, prin stampila unei anumite autorități.

Apostila este o procedură simplificată de supralegalizare a unor anumite acte, fiind aplicată doar de către statele care sunt părţi la Convenția cu privire la suprimarea cerinței „supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961. Convenția mai este cunoscut sub numele de „Convenția de la Haga din 1961”. Ștampila specială numită “Apostilă” se aplică pe document doar o sigură dată, de către autoritatea statului de origine a acestuia, astfel încât autoritățile statului pe teritoriul căruia urmează a fi utilizat documentul il vor recunoaște fără supralegalizare sau alte formalități.

Atenție!

 Fiecare act se apostilează în țara în care a fost emis.
Nu se apostilează decât actele emise de către autoritățile statului.

 Cele mai frecvente tipuri de acte care se apostilează în cadrul Camerei Notarilor Publici:

certificate de naștere/căsătorie/deces (cele în format vechi, care nu sunt deja traduse în limbi de circulație internațională), acte de studii, adeverințe medicale sau prin care se atestă domiciliul și cetățenia persoanei, ori adeverințe prin care se atestă vechimea în muncă, certificate de cazier judiciar, documente cu caracter comercial, documente societare (hotărâri ale Adunarii Generale a Asociaților sau ale Consiliului de Administrație, certificate emise de Registrele Societăților Comerciale, acte constitutive etc).

Tipurile de acte care se apostilează de către Tribunale

În temeiul prevederilor legale invocate mai sus, tribunalele aplică apostila pe urmatoarele categorii de acte oficiale române:

hotărâri judecătoreşti (în original/copie legalizată) emise de instantele judecătorești române (hotărârile judecătorești trebuie să fie legalizate de instanța care le-a pronunțat, cu numele în clar, de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către președintele instanței);

– acte notariale (de exemplu: declarații notariale, copii legalizate de pe înscrisuri, traduceri legalizate ale unor acte);

– actele originale/copii legalizate care emană de la un executor judecătoresc;

– actele originale emise de Registrul Comerţului, semnate clar și emise cu antetul Ministerului Justiției.

 

Tipurile de acte care se apostilează în cadrul Instituției Prefectului:

Atenție!

Apostila se poate obţine doar la Prefectura din judeţul în care se află domiciliul titularului sau sediul instituţiei emitente a actului. Actele de studii pot fi apostilate pe original doar după ce au fost vizate anterior la instituția competentă din cadrul Ministerului Educației.

 • acte referitoare la starea civilă: certificat de stare civilă (certificat de naștere, de căsătorie, de deces), extras de pe actele de stare civilă, act privind mențiunile înscrise pe actele de stare civilă, certificat de divorț, pe cale administrativă;
 • acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrativă;
 • acte care atestă componenţa familiei (certificat, atestat);
 • certificate de atestare a domiciliului şi a cetățeniei române;
 • certificate de cazier (judiciar, fiscal etc.)
 • acte care dovedesc calificarea într-o meserie: pregătirea profesională obținută în sistemul de formare profesională pentru adulți (certificat/diplomă de absolvire, certificat de calificare profesională), certificat de competențe profesionale, atestat privind calificarea – pregătire și experiență profesională), certificate de atestare (tehnico-profesională, pentru transportul rutier etc.), certificate/autorizații de traducător, certificate de pregătire profesională (în domeniul transportului rutier de mărfuri etc.), confirmarea autenticității certificatului (dobândit în domeniul transportului naval), adeverințe care atestă calificarea (de consilier juridic, pregătirea profesională a instructorilor de conducere auto etc.);
 • acte privind recunoașterea calificării pentru activitățile profesionale din domeniul medical: certificat (de membru, de conformitate, profesional curent etc.), adeverință (de confirmare, de rezident, cu stagiile efectuate etc.), atestat (de liberă practică, de studii complementare etc.), recomandare;
 • acte cu caracter fiscal: certificat (de rezidență fiscală, de atestare fiscală privind impozitele plătite etc.), adeverință (de venit etc.);
 • acte referitoare la raporturile de muncă/serviciu (stagiul de cotizare, adeverințe prin care se atestă activitatea desfășurată, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate etc.);
 • acte de studii (diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a școlii postliceale, diploma de licență – și anexele la aceasta: foi matricole, programe analitice), atestate de echivalare a studiilor, adeverințe (prin care se atestă calificarea profesională – redactată în limba română și în limba engleză – etc.);
 • acte cu caracter medical (adeverintă medicală, certificat de concediu medical, dovadă de vaccinare, referat medical etc.), certificat de încadrare în grad de handicap;
 • certificat provizoriu de înlocuire a cardului european de sănătate;
 • certificate de botez, certificate de cununie, sentinţă de divort bisericesc, adeverințe;
  • alte acte ale autorităților administrației publice centrale și locale: atestat (pentru exercitarea profesiei de agent de pază si ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.), autorizație (de procurare arma si munitie, de libera practica, pentru desfasurarea activitatii de diriginte de santier etc.), aviz (de exercitare a profesiei de asistent social, pentru desfășurarea activității de liberă practică medicală veterinară etc.), brevet de turism, decizie (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare/suspendare a îndemnizatiei pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.), dispoziție (privind numirea unui curator/tutore etc.), hotărâre (privind plasamentul copilului), licență (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.), permis (de armă, de vânătoare etc.);
 • extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi (extras de carte funciară, extras din arhivele naționale sau acte privind calitatea de titular de alocație pentru copii ori faptul că titularul nu are calitatea de asigurat, acte referitoare la dreptul la liberă circulație, la exercitiul drepturilor electorale, la calitatea de șomer etc.), eliberate în temeiul legii.